Jag Vet En Dejlig Rosa letra

Robyn


  • Views 100
  • Now 1
  • Released

Jag Vet En Dejlig Rosa lyrics

Jag vet en dejlig rosa och vit som liljeblad
När jag på henne tänker så görs mitt hjärta glad
Dess stämma ger en hjärtans tröst
Lik näktergalens blida röst
Så fager och så ljuv

Som solen fagert skiner är hon som purpur klar
Gud låt dig aldrig sörja men alltid vara glad
Må de få komma samman
Med hjärtans fröjd och gamman
Som längta till varann

Var dag går solen neder och dagelig uppgår
När kommer dagen blider att jag dig skåda får
I hågen är du jämt mig när
Farväl, farväl min hjärtans kär
Mångtusende godnatt

letra de Jag Vet En Dejlig Rosa

Jag Vet En Dejlig Rosa songtekst

Jag Vet En Dejlig Rosa testo

Jag Vet En Dejlig Rosa paroles

Info

Jag Vet En Dejlig Rosa is a song interpreted by Robyn